Bình nước nóng
DISCOVER NOW
Máy làm mát
Máy lọc không khí Aroma

Máy làm mát là sản phẩm hoạt động theo nguyên lý tự nhiên, dựa vào hiện tượng bốc hơi nước, bằng cách sử dụng tấm làm mát hạ nhiệt độ nước từ 28ºC xuống 25ºC để làm mát không khí.

DISCOVER NOW
BÌNH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AROMA

Bình nước nóng năng lượng mặt trời Aroma dùng cơ chế chuyển đổi năng lượng của mặt trời thành nước nóng. Công nghệ này còn được gọi là nhiệt năng mặt trời bao gồm một bộ ống thu nhiệt từ ánh sáng mặt trời và đun nóng nước cho các mục đích sử dụng.

DISCOVER NOW

Partners